Fundació del Gran Teatre del Liceu

Board of Trustees

HONORARY PRESIDENT
M. Hble. Sr. Pere Aragonès Garcia
President de la Generalitat de Catalunya

PRESIDENT OF THE BOARD
Sr. Salvador Alemany Mas

FIRST VICE-PRESIDENT
Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya    

SECOND VICE-PRESIDENT
Sr. Victor Francos Díaz
Secretario General del Ministerio de Cultura y Deporte

THIRD VICE-PRESIDENT
Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau
Sisè Tinent d’Alcalde. Director de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

FOURTH VICE-PRESIDENT
Excma. Sra. Núria Marín Martínez
Presidenta de la Diputació.

REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENT OF CATALONIA
Sr. Jordi Foz Dalmau - Secretari General del Departament de Cultura                    
Hble. Sra. Irene Rigau Oliver
Sr. Josep Ferran Vives Gràcia – Director General de Promoció Cultural i Biblioteques del Departament de Cultura
Sra. Àngels Barbarà Fondevila 

REPRESENTATIVES OF THE SPANISH MINISTRY OF CULTURE AND SPORT
Sr. Eduardo Fernández Palomares - Subsecretario Ministerio de Cultura y Deporte.
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo – Director General del INAEM
Sr. Santiago de Torres Sanahuja
Sra. Helena Guardans Cambó

REPRESENTATIVES OF BARCELONA CITY COUNCIL
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Sr. Josep Maria Vallès Casadevall

REPRESENTATIVE OF BARCELONA PROVINCIAL COUNCIL
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares – Diputat delegat de Cultura

REPRESENTATIVES OF THE SOCIETY OF THE GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll Olalla - President
Sr. Manuel Busquet Arrufat – Vice-President
Sr. Ignasi Borrell Roca - Tresorer
Sr. Josep Maria Coronas Guinart - Secretari
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruela – vocal

REPRESENTATIVES OF THE SPONSORSHIP COUNCIL

President of the Sponsorship Council
Sr. Luis Herrero Borque -  Grupo Santander

Vice-President of the Sponsorship Council
Sra. Elisa Durán Montolío – Fundació Bancària “la Caixa”

Sra. Rosario Cabané Bienert
President of the Board of Benefactors

Sr. José Manuel Casas Aljama - Telefònica

HONORARY TRUSTEES
Sr. Josep Vilarasau Salat - President d’Honor La Caixa
Sr. Manuel Bertrand Vergès.- Societat Gran Teatre del Liceu

GENERAL MANAGER
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

SECRETARY OF THE BOARD (NOT A TRUSTEE)
Sr. Joaquim Badia Armengol

 

 

Executive Commission

PRESIDENT
Sr. Salvador Alemany Mas

REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENT OF CATALONIA
Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez – Consellera de Cultura
Sr. Jordi Foz Dalmau – Secretari General del departament de Cultura

REPRESENTATIVES OF THE SPANISH MINISTRY OF CULTURE AND SPORT
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo – Director General INAEM
Sr. Antonio Garde Herce – Subdirector General de Música y Danza del INAEM

REPRESENTATIVES OF BARCELONA CITY COUNCIL
Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau – Sisè Tinent d’Alcalde. Director de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

REPRESENTATIVE OF BARCELONA PROVINCIAL COUNCIL
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares – Diputat delegat de Cultura

REPRESENTATIVES OF THE SOCIETY OF THE GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll Olalla – Presidente Sociedad GTL
Sr. Manuel Busquet Arrufat – Vice-Presidente Sociedad GTL

REPRESENTATIVES OF THE SPONSORSHIP COUNCIL
President of the Sponsorship Council
Sr. Luis Herrero Borque – En representación del Grupo Santander

Vice-President of the Sponsorship Council
Sra. Elisa Durán Montolío – En representación de la Fundación Bancaria “la Caixa”

GENERAL MANAGER
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

SECRETARY
Sr. Joaquim Badia Armengol

 

NOTICE: All changes by the Board of Trustees and the Executive Comission are applied once officially notified

.

Responsible for the update: Legal Department
Last update/review: 14/07/2022